Navigácia

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou
  Ľ.Štúra 155/23
  96271 Dudince
 • 045/ 558 34 27
  045/ 558 34 28

Utorok 16. 1. 2018

Základná škola s materskou školou je súčasťou Spojenej školy  v Dudinciach. Materská škola je  dvojtriedna, poskytuje celodenné vzdelávanie a výchovu deťom vo veku spravidla od  troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prevádzka materskej školy je od 6,3o do 16,15 hodiny. Na základe potrieb a požiadaviek zákonných zástupcov materská škola poskytuje možnosť vzdelávania deťom v dopoludňajších hodinách. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie detí ako prvý stupeň vzdelania. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v slovenskom jazyku. Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.

 

       

Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok.Vyžaduje si prajné prostredie z každej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný budúcej úspešnosti dieťaťa v jeho ďalšom vzdelávaní a živote. 

( ISCED 0)

 • Naše deti z triedy včielky sa stali krstnými rodičmi! Touto úlohou ich poctili kamaráti z 2. ročníka, autori knižky s názvom „Druhácka guľovačka“. Dozvedeli sa ako kniha vznikala, že ukrýva krátke veselé rýmovačky, ktoré sa im po prečítaní veľmi páčili. Hrdo sa zhostili svojich povinností. Krstilo sa ako inak než snehom. Svojim kamarátom- autorom popriali veľa tvorivosti a knižke, aby vyčarila úsmev na tvárach detí tak ako vyčarila im. Ďakujeme šikovným žiakom a ich p. učiteľke, že nás sprevádzajú literárnym svetom.

 • 20. 12. 2017

  V predvianočnom čase prebiehali prípravy aj v našej MŠ. Detičky sa usilovali a svoje úsilie zavŕšili besiedkami. Príjemná atmosféra, koledy , vôňa medovníčkov a ihličia, tradičné zvyky a tiež rozžiarené detská očká ako aj darčeky prispeli k vzájomnej radosti.

  Veľmi pekne ďakujeme p. Ďurkovicovej za ukážku výroby oblátok, všetkým rodičom, ktorí nám prispeli občerstvením či výzdobou a žiakom 2. ročníka, vďaka ktorým čas adventu pri ich čítaní ubiehal krajšie a rýchlejšie.

  viac foto

 • 22. 12. 2017

  Milým spestrením pre detičky bolo divadelné predstavenie dramatického krúžku žiakov ZŠ. Deti pozorne sledovali ako sa vyplnilo prianie deťom, ktoré zabudli počúvať svojich rodičov. Divadielko sa im veľmi páčilo, nechýbal veľký potlesk a kultúrny zážitok. Ďakujeme.

  viac foto

 • 14. 12. 2017

  Dňa 14. 12. 2017 sa nám predstavili mladší "zuškári" na vianočnom koncerte. Deti si vypočuli skladby a koledy v ich podaní a prezreli si aj výstavku prác žiakov výtvarného odboru. Za pekný kultúrny zážitok, ďakujeme.

  viac foto

 • 8. 12. 2017

  Mikuláš so svojimi priateľmi chodil po tieto dni po celom svete. Zavítal aj do nášho mesta. Detičky mu zarecitovali, zaspievali a Mikuláš ich obdaril sladkým balíčkom.

  Na vianočných trhoch, ktoré ponúkali rôzne ozdoby, punč, ohňostroj, nechýbali tradične chutné a pekné medovníky našich šikovných mamičiek. Medovníky mali veľký úspech. Všetkým, ktorí kúpou medovníkov podporili našu materskú školu patrí veľké poďakovanie! Získané finančné prostriedky z ich predaja, budú použité na nákup hračiek a kníh. Veľmi pekne ďakujeme našim rodičom a všetkým, ktorí nám pomáhali pri tejto dlhoročnej, ušľachtilej tradícii :) !

Počet návštev: 46280

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou
  Ľ.Štúra 155/23
  96271 Dudince
 • 045/ 558 34 27
  045/ 558 34 28

Fotogaléria