Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou
  Ľ.Štúra 155/23
  96271 Dudince
 • 045/ 558 34 27
  045/ 558 34 28

Streda 21. 3. 2018

Materská škola je súčasťou Spojenej školy v Dudinciach. Je dvojtriedna, poskytuje celodenné vzdelávanie a výchovu deťom vo veku od troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prevádzka materskej školy je v čase od 6,30 do 16,15. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie detí, ako prvý stupeň vzdelania. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v slovenskom jazyku. Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.

 

       

Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok.Vyžaduje si prajné prostredie z každej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný budúcej úspešnosti dieťaťa v jeho ďalšom vzdelávaní a živote. 

( ISCED 0)

 • 22. 3. 2018

  Vážení rodičia predškolákov - budúcich prvákov. Pozývame Vás na stretnutie s pani učiteľkou ZŠ Mgr. A. Žovincovou. Stretnutie sa uskutoční v budove MŠ, v triede Včielok, dňa 22.3.2018 (štvrtok) o 16:00 hod. Program stretnutia bude zameraný na informácie ohľadom zápisu a prípravy detí do ZŠ. Tešíme sa na Vás.

 • Milí budúci prváci! Zápis do 1. ročníka bude 6. apríla 2018 v budove základnej školy v čase od 13,00 do 17,00. TEŠÍME SA NA VÁS!

  Prosíme rodičov, aby si priniesli občiansky preukaz a rodný list budúceho prváčika.

 • 7. 3. 2018

  Štvrtáci sa v rámci rovesníckeho vzdelávania rozhodli naučiť svojich mladších kamarátov v škôlke, ako správne separovať. Pripravili si prezentáciu a postupne deti aj prakticky učili, čo to separovanie vlastne je. Doniesli veľký kôš odpadu (samozrejme čistého) a spolu s deťmi rozhodovali, čo do ktorého kontajnera na triedený odpad patrí. Nakoniec si spoločne vyrobili PAPIEROŽRÚTA, do ktorého budú deti v MŠ separovať papier. Šikovným štvrtákom ďakujeme.

  viac foto

 • Riaditeľstvo Spojenej školy Dudince v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

  od 17. 5. 2018 do 24. 5. 2018

  v čase od 10:00 do 13:00 hod. v priestoroch MŠ.

  Dňa 24.5.2018 o 16:00 sa uskutoční stretnutie zákonných zástupcov, ktorí podávajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ. Rodičia a deti budú mať možnosť zoznámiť sa s prostredím MŠ, organizáciou, personálom. Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorá je k dispozícií v časti Tlačivá. Povinnou súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a o očkovaní. Potvrdenie vydá všeobecný lekár pre deti a dorast.

 • Naše aktivity učia deti o svete, rozvíjajú ich fantáziu, zručnosti. Aj vďaka nim sme materská škola, ktorá spĺňa všetky znaky moderného vzdelávania.

  Čo_sa_u_nás_deje.pptx

Počet návštev: 50375

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou
  Ľ.Štúra 155/23
  96271 Dudince
 • 045/ 558 34 27
  045/ 558 34 28

Fotogaléria