Navigácia

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou
  Ľ.Štúra 155/23
  96271 Dudince
 • 045/ 558 34 27
  045/ 558 34 28

Sobota 18. 11. 2017

Základná škola s materskou školou je súčasťou Spojenej školy  v Dudinciach. Materská škola je  dvojtriedna, poskytuje celodenné vzdelávanie a výchovu deťom vo veku spravidla od  troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prevádzka materskej školy je od 6,3o do 16,15 hodiny. Na základe potrieb a požiadaviek zákonných zástupcov materská škola poskytuje možnosť vzdelávania deťom v dopoludňajších hodinách. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie detí ako prvý stupeň vzdelania. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v slovenskom jazyku. Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.

 

       

Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok.Vyžaduje si prajné prostredie z každej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný budúcej úspešnosti dieťaťa v jeho ďalšom vzdelávaní a živote. 

( ISCED 0)

 • 8. 11. 2017

  Milou tradíciou je účasť našich detí na slávnostnom uvítaní novonarodených detí a na stretnutí s jubilantmi nášho mesta. Pri tejto príležitosti deti prítomných potešia básničkou či pesničkou. Nezabúdajú ani na prianie šťastných rokov a pevného zdravia.

 • 26. 10. 2017

  V mesiaci október nás prišli potešiť staré mamy svojou návštevou. Pod ich taktovkou si detičky vyrobili kŕmidlá pre váčiky a nepečené cukrovinky. Spoločné stretnutie bolo veľmi príjemným spestrením výchovno- vzdelávacieho procesu. Detičky s radosťou spolupracovali. Starým mamám poďakovali programom a darčekom. Ďakujeme p. Marčekovej, p. Hrtánekovej a p. Dvoranovej za ochotu, materiál a čas!

 • 24. 10. 2017

  Medzinárodný deň školských knižníc nám prišli pripomenúť rozprávkové bytosti, ktoré deťom pripomenuli význam knižníc a pozvali detičky do našej školskej knižnice. Pred spaním im prečítali rozprávku a tak pričarovali pekné sny. Po oddychu nás v knižnici privítala pani knihovníčka, ktorá deťom ukázala poklady knižnice. Deti si zopakovali, ako majú s knihami zaobchádzať, ako sa správame v knižnici a dozvedeli sa aj to, ako si môžu knihy požičať. Ďakujeme pani Hámorskej za prednášku a žiačkam 8. ročníka za návštevu.

 • Projekt podporený nadáciou Volkswagen sumou 3 000€ sme úspešne zrealizovali. Pre našich škôlkárov sme zakúpili nové pomôcky na tému doprava, nové bicykle a trojkolky. Rozšírili sme chodník, ktorý deti brázdia na dopravných prostriedkoch. Naše pozvanie prijali páni policajti a s deťmi sa zahrali na rôzne dopravné situácie. Veríme, že aj vďaka týmto aktivitám sa z detí stanú uvedomelí účastníci dopravy.

 • 27. 9. 2017

  Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu.  Je to spôsob, ako zvýšiť  povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.Tematický deň  sme si užili aj my, diskutovali sme, tvorili, skladali, triedili, vyfarbovali a čo deti bavilo najviac, aj ochutnávali. Deň sme ukončili sledovaním interaktívneho filmu Cesta mlieka. Za chutné mliečko a syrové produkty ďakujeme ŠJ a predajni KOLIBA.

Počet návštev: 43584

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou
  Ľ.Štúra 155/23
  96271 Dudince
 • 045/ 558 34 27
  045/ 558 34 28

Fotogaléria