Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou
  Ľ.Štúra 155/23
  96271 Dudince
 • 045/ 558 34 27
  045/ 558 34 28

Streda 19. 9. 2018

Materská škola je súčasťou Spojenej školy v Dudinciach. Je dvojtriedna, poskytuje celodenné vzdelávanie a výchovu deťom vo veku od troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prevádzka materskej školy je v čase od 6,30 do 16,15. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie detí, ako prvý stupeň vzdelania. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v slovenskom jazyku. Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.

 

       

Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok.Vyžaduje si prajné prostredie z každej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný budúcej úspešnosti dieťaťa v jeho ďalšom vzdelávaní a živote. 

( ISCED 0)

 • Vitajte veľkí aj maličkí, vitajte naše detičky.
  3. 9. 2018

  Milí rodičia, milé deti,

  školský rok sa začína v pondelok 3.septembra 2018. Detičky je potrebné priviesť do materskej školy v čase od 6:30 do 8:00 hod. Do 7:00 hod. preberie dieťa od rodiča učiteľka, ktorá má službu v zbernej triede, nachádzajúcej sa na prízemí vpravo (1. trieda). Ak rodičia privedú dieťa do materskej školy po 7:00 hodine, vyhľadajú si triedu, do ktorej je ich dieťa zaradené. Zoznamy detí sú k dispozícii na informačnej tabuli vo vstupnej chodbe . Nezabudnite na potrebné veci pre pobyt v MŠ - tlačivá na stiahnutie: Čo potrebuje dieťa do MŠ. Všetky ostatné informácie získate v priebehu prvých septembrových dní od triednych učiteliek svojho dieťaťa, prípadne na informačnej tabuli.

 • Naše aktivity

  Naše aktivity učia deti o svete, rozvíjajú ich fantáziu, zručnosti. Aj vďaka nim sme materská škola, ktorá spĺňa všetky znaky moderného vzdelávania.

 • Rozlúčka predškolákov
  28. 6. 2018

  Nadišla očakávaná chvíľa našich predškolákov, kedy sa rozlúčili s materskou školou. Nechýbalo ani poďakovanie za krásne chvíle, ktoré sme spolu prežili, či prianie zdarného štartu vo „Veľkej škole“. Ťažké bývajú chvíle lúčenia, ale život je už taký – čas plynie a vždy prináša niečo nové. Ďakujeme rodičom predškolákov za spoluprácu a všetkým budúcim prváčikom prajeme vykročenie tou správnou nohou a úspešný začiatok školáckeho života.


 • Skrášľujeme areál

  Naša škola tvorí pre deti pekné a podnetné prostredie. Aj preto sme na našom školskom dvore uskutočnili pár zmien. Veríme, že sa deťom páčia.

  Ďakujeme rodičom, ktorí prišli, aby na brigáde pomohli a prispeli k tomu, aby sa naše deti hrali v peknom a bezpečnom prostredí.

 • Deň matiek
  17. 5. 2018

  Aj naše deti sa pripravovali na jeden z najkrajších dní v roku, na Deň matiek. Krásnymi básňami, piesňami, tančekom i divadielkom o Jankovi Hraškovi " Ako to naozaj bolo" potešili svoje maminky a všetkých prítomných. Všetky mamy obdarili vlastnoručne vyrobenými darčekmi, ku ktorým každodenne pridávajú kusisko svojej lásky.

  viac foto

Počet návštev: 61902

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou
  Ľ.Štúra 155/23
  96271 Dudince
 • 045/ 558 34 27
  045/ 558 34 28

Fotogaléria