• Dopravná výchova

    • Deň Zeme

    • Učíme sa o zvieratkách

    • Jarné aktivity

    • Pozorujeme prírodu

    • Výtvarné aktivity

    • Rozvíjame predčitateľskú gramotnosť

    • Učíme srdcom.
    • Naše deti rozvíjame všestranne.
    • Vedomosti prepájame so životom.
  • Novinky

    • Deň detí
    • 13. 6. 2021
    • V našej MŠ sme spoločne oslávili Deň detí . Na školskom dvore čakalo na deti množstvo veselých úloh i športových aktivít. Po všetkých aktivitách deti dostali sladkú odmenu a pamätný list.

     Radosť detí si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

    • Deň detí: Čítať viac
    • Slovensko moja vlasť
    • 13. 6. 2021
    • Vzťah ku krajine, v ktorej žijeme alebo z ktorej pochádzame, sa u detí tvorí odmalička veľmi prirodzene. Keď dieťa vie, odkiaľ pochádza, kde sú jeho korene, cíti istotu a vie, že niekam patrí. Rôznymi aktivitami a hrami sme sa tejto téme venovali a viedli tak deti k poznávaniu symbolov , kultúrnych a prírodných krás ako aj ľudovej kultúry.

    • Slovensko moja vlasť: Čítať viac
    • Putovanie vesmírom
    • 24. 5. 2021
    • V tématický týždeň ,,Putovanie vesmírom" bol zameraný na stimulovanie prirodzenej detskej zvedavosti , záujmom o vnímanie sveta spolu s vesmírom ako rozmanitého, pozoruhodného a rôznorodého prostredia. Aktivity zároveň umožňovali rozvíjanie a utváranie poznatkov a predstáv o vesmíre a slnečnej sústave.

    • Putovanie vesmírom: Čítať viac
    • Doprava - bezpečne
    • 24. 5. 2021
    • Aj my v triede včielky sme sa venovali dopravnej výchove.V zaujímavých aktivitách,formou hier a zabavných činností sa deti oboznámili so základnými pravidlami cestnej premávky.

    • Doprava - bezpečne: Čítať viac
    • Geometrické útvary
    • 24. 5. 2021
    • Využitím rôznych pomôcok deti spoznávali, identifikovali a pomenuvávali geometrické útvary. Aktivity a hry boli pre deti zaujímavé a veselé.

    • Geometrické útvary: Čítať viac
    • Hmyz
    • 24. 5. 2021
    • V jarných mesiacoch sa venovali aj naše včielky téme hmyz .

    • Hmyz: Čítať viac
    • Prostredie materskej školy sme skrášlili. Veríme, že zmeny sa deťom páčia.
    • Naše aktivity rozvíjajú sociálne zručnosti našich detí.
    • Tvorivé aktivity sú každodennou súčasťou vyučovania.