Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou
  Ľ.Štúra 155/23
  96271 Dudince
 • 045/ 558 34 27
  045/ 558 34 28

Materská škola je súčasťou Spojenej školy v Dudinciach. Je dvojtriedna, poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom spravidla vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 16:15 hod. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie detí ako prvý stupeň vzdelania. Dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu, získa predprimárne vzdelanie – ukončené osvedčením. Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v slovenskom jazyku.

Sobota 29. 7. 2017

Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok. Vyžaduje si prajné prostredie z každej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný budúcej úspešnosti dieťaťa v jeho ďalšom vzdelávaní a živote. 
(ISCED 0)
 • Oznamujeme rodičom,

  že prevádzka materskej školy,

  v čase letných mesiacov júl a august,

  bude prerušená

  od 17. 7. 2017 do 18. 8. 2017.
   

   

 • Milí kamaráti, prajeme Vám, aby prázdninové slniečko namaľovalo na vaše líčka  červené jabĺčka a vlásky Vám pozlátili jeho lúče.

  Prajeme Vám, aby ste s kamarátmi veľa dobrodružstiev zažili.

  Prajeme Vám, aby ste si do sýtosti rodičov užili.

 • 27. 6. 2017

  Už tradične sa na konci júna stretáme na pikniku, ktorý nechýbal ani tento rok. Spoločne s rodinami našich detí sme strávili príjemné popoludnie. Školským dvorom sa šírila vôňa opekania i rôznych dobrôt od rodičov. Nechýbala dobrá zábava, súťaže detí s rodičmi a veselý smiech. Ďakujeme všetkým, že spoločne vytvárame také milé spoločenstvo!

 • 21. jún 2017 bol pre nás radostný, ale aj trochu smutný. Nadišla očakávaná chvíľa našich predškolákov, kedy sa rozlúčili s materskou školou. Príhovorom  p. primátora sa otvorila slávnostná rozlúčka. Nechýbalo ani poďakovanie za krásne chvíle, ktoré sme spolu prežili, či prianie zdarného štartu  vo „Veľkej škole“. Každý predškolák dostal Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelania a upomienkový darček. Nakoniec sa deti občerstvili pri torte a džúse, ktoré pre nich pripravili rodičia. Ťažké bývajú chvíle lúčenia, ale život je už taký – čas plynie a vždy prináša niečo nové. Ďakujeme rodičom predškolákov za spoluprácu a všetkým budúcim prváčikom prajeme vykročenie tou správnou nohou a úspešný začiatok školáckeho života.  

 • Dňa 12.6. zavítali predškoláci do školy, aby mali predstavu o tom, ako to v nej chodí. Privítala ich p. učiteľka a veľkí prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice. Pripravili im otvorenú hodinu, na ktorej sa naši predškoláci zapojili do diania vyučovacej hodiny. Prváci im ukázali ako vedia čítať, písať a pochválili sa mnohými ďalšími vedomosťami. "Školobusom" sa spoločne odviezli  do triedy v prírode, kde si prečítali spoločne vyrobenú knižku a vzájomne sa obdarili vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Veríme, že sa deťom v škole páčilo a že sa už nevedia dočkať prvého zvonenia...

Počet návštev: 38269

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou
  Ľ.Štúra 155/23
  96271 Dudince
 • 045/ 558 34 27
  045/ 558 34 28

Fotogaléria