Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou
  Ľ.Štúra 155/23
  96271 Dudince
 • 045/ 558 34 27
  045/ 558 34 28

Pondelok 25. 6. 2018

Materská škola je súčasťou Spojenej školy v Dudinciach. Je dvojtriedna, poskytuje celodenné vzdelávanie a výchovu deťom vo veku od troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prevádzka materskej školy je v čase od 6,30 do 16,15. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie detí, ako prvý stupeň vzdelania. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v slovenskom jazyku. Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.

 

       

Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok.Vyžaduje si prajné prostredie z každej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný budúcej úspešnosti dieťaťa v jeho ďalšom vzdelávaní a živote. 

( ISCED 0)

 • Naša škola tvorí pre deti pekné a podnetné prostredie. Aj preto sme na našom školskom dvore uskutočnili pár zmien. Veríme, že sa deťom páčia.

  Ďakujeme rodičom, ktorí prišli, aby na brigáde pomohli a prispeli k tomu, aby sa naše deti hrali v peknom a bezpečnom prostredí.

 • Naše aktivity učia deti o svete, rozvíjajú ich fantáziu, zručnosti. Aj vďaka nim sme materská škola, ktorá spĺňa všetky znaky moderného vzdelávania.

  Čo_sa_u_nás_deje.pptx

 • 17. 5. 2018

  Aj naše deti sa pripravovali na jeden z najkrajších dní v roku, na Deň matiek. Krásnymi básňami, piesňami, tančekom i divadielkom o Jankovi Hraškovi " Ako to naozaj bolo" potešili svoje maminky a všetkých prítomných. Všetky mamy obdarili vlastnoručne vyrobenými darčekmi, ku ktorým každodenne pridávajú kusisko svojej lásky.

  viac foto

 • V našej MŠ detičky nadobúdajú elementárne poznatky triedenia odpadu rôznymi zaujímavými aktivitami. Dnes nás kamaráti z druhého ročníka veľmi zaujímavým interaktívnym divadielkom „O Guľkovi Bombuľkovi“ naučili, ako rozlíšiť a triediť hliník Deti vedia aj to, prečo ho triedia, ako tým pomáhajú našej prírode. Detičky z MŠ pozorne počúvali a spolupracovali. Svoje nové vedomosti plne využívajú, aby Guľka Bombuľka nakŕmili. Aktívne zbierajú a správne upravujú odpady vyrobené z hliníka. Veríme, že nadobudnuté poznatky deti zužitkujú v škole a v praktickom živote. Ďakujeme druhákom, ktorým rola hercov veľmi pristala a ich p. uč. Z. Baloghovej.

 • Detičky v triede Včielok už poznajú aj pojem recyklácia. Okrem toho, že využívajú odpadový materiál k tvoreniu, vyskúšali si aj výrobu vlastného papiera a jeho následné využitie. Vytvorili obrázky technikou dekupáže - servítková technika a vyskúšali si písanie bažantím perom. O zábavu bolo postarané, deti aktivita veľmi zaujala a ich práca zanechala pekný výsledok.

  viac foto

Počet návštev: 55549

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou
  Ľ.Štúra 155/23
  96271 Dudince
 • 045/ 558 34 27
  045/ 558 34 28

Fotogaléria