Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou
  Ľ.Štúra 155/23
  96271 Dudince
 • 045/ 558 34 27
  045/ 558 34 28

Utorok 13. 11. 2018

Materská škola je súčasťou Spojenej školy v Dudinciach. Je dvojtriedna, poskytuje celodenné vzdelávanie a výchovu deťom vo veku od troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prevádzka materskej školy je v čase od 6,30 do 16,15. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie detí, ako prvý stupeň vzdelania. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v slovenskom jazyku. Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.

 

       

Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok.Vyžaduje si prajné prostredie z každej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný budúcej úspešnosti dieťaťa v jeho ďalšom vzdelávaní a živote. 

( ISCED 0)

 • Akvárium

  V škôlke sme vytvorili živý kútik. Deti môžu sledovať rybičky v novom akváriu. Veríme, že ich noví kamaráti sa im páčia a že starostlivosťou o ne, sa v deťoch bude prehlbovať vzťah k prírode.

 • Voda a jej tajomstvá
  3. 10. 2018

  V rámci projektu, ktorý realizuje naša základná škola "Voda a jej tajomstvá", sme sa opäť zúčastnili rovesníckeho vzdelávania. Do školy nás pozvali tretiaci. Nechýbali vedomosti o vode, pokusy. Deti mali možnosť vidieť, ako vzniká hmla a dážď. Tretiaci sa v roli učiteľa cítia veľmi dobre. Už teraz sa tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 • Dopravná výchova a beseda s policajtmi

  Chodíme, chodíme, kadiaľ chceme,

  chodník celý zapraceme.

  Ak chce chodník voľný byť,

  musí chodec vpravo ísť.

  (Ľubica Šupová)

  V škôlke sa venujeme pravidelne aj dopravnej výchove našich detí. Deťom ju približujeme formou vzdelávacích aktivít, hier, zábavných činností, básničiek a pesničiek. Jej cieľom je pripraviť dieťa na samostatný a bezpečný pohyb po cestných komunikáciách. O všetkom, čo sme sa naučili, sme sa porozprávali aj s pánmi policajtmi, ktorí k nám prišli na besedu a trpezlivo odpovedali na zvedavé otázky detí. Nechýbali ani rady, ako sa zachovať v krízových situáciách, ktoré na deti číhajú na vozovke. Ďakujeme!

 • Svetový deň mlieka v školách
  26. 9. 2018

  Naša škola sa zapojila do projektu Svetový deň mlieka na školách. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších zložiek ľudskej výživy, a to zvlášť v detskom veku. My sme si tento deň v škôlke pripomenuli interaktívnym filmom, ochutnávkou, rôznymi aktivitami a hrami. Deti sa dozvedeli zaujímavé informácie o mlieku, mliečnych výrobkoch a o význame konzumácie mlieka. Ďakujeme vedúcej školskej jedálne za spoluprácu a predajni KOLIBA za mliečne dobroty.

 • Ako sme kŕmili Guľka Bombuľka
  19. 9. 2018

  Už druhý rok na našej škôlke prebieha rovesnícke vzdelávanie, ktoré uskutočňujú šikovní žiaci pani učiteľky Zuzky Baloghovej. Vďaka nemu deti už vedia, čo je hliník a ako ho môžu zbierať. Separovanie hliníka úspešne pokračuje a Guľko Bombulko je stále väčší. Pribudli aj nové informácie, deti sa naučili, akú značku má hliník, ako ho treba správne pripraviť na separovanie. Vedia, že na ťažbu tohto všestranného kovu treba veľa zdrojov a energie, ktorá sa môže separovaním ušetriť. Tretiakom ďakujeme a Guľka Bombuľka kŕmime ďalej.

Počet návštev: 65093

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola - Základná škola s materskou školou
  Ľ.Štúra 155/23
  96271 Dudince
 • 045/ 558 34 27
  045/ 558 34 28

Fotogaléria